Seramik Atölyesi

Seramik Atölyesi

18.05.2020Eğitim Öğretim
Modelleme yöntemlerini ve üç boyutlu nesnelerin oluşumunu kullanmak çocuğun tam gelişimi için oldukça önemlidir. Öğrenciler, gelecekte geometri ve kesin bilimleri anlamada yardımcı olacak formların mekansal düşünme ve anlayışını geliştirirler. Her insanın parmak uçlarında, uyarım yoluyla, beynin konuşma ve mantıktan sorumlu belirli kısımlarını uyardığınız noktalar vardır.

Bu nedenle, ilköğretim öğrencileri arasında ince motor becerilerin geliştirilmesi çok önemlidir. Okulumuzda, öğrencilere farklı ortamlarda yabancı dilde konuşma becerilerini, iletişim kurma ve geliştirme yöntemlerini öğrenmelerine yardımcı olan İngilizce seramik öğretiyoruz. Genel program, yoğurma, çimdikleme ve sıvama yöntemleriyle plastik çamuru şekillendirebilen, çeşitli tekniklerle seramik mamul üretebilen, üretim sonrası sırlama ve pişirme yapabilen bireylerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.